Take Virtual Tour
Nakshyatra Vatika

Nakshyatra Vatika

Nakshatra is also known as a constellation. For every nakshatra there exist one tree. According to Vedic astrology, the Janma Nakshatra or birth star is very important. It determines the fate of the person. There is 27 constellation.

Their name with trees are as below:

 1. Ashwini-   Banana Tree/ Kuchli
 2. Bharani-  Awali
 3. Krittika- Umber
 4. Rohini-Jamun
 5. Mrigashira-Khair
 6. Adra- Krisshnagaru
 7. Punarvasu-Vela/Bans
 8. Pushya-Pipal
 9. Ashlesha-Nagchafa
 10. Magha-Vat
 11. Purba Phalguni-Palas
 12. Uttara Phalguni-Dhayari
 13. Hasta-Jayi
 14. Mool/Chitra-Bel
 15. Swati-Arjun
 16. Vishakha/Anuradha-Nagkeshar
 17. Jyestha-Samber
 18. Purvashada-Ashok tree
 19. Uttarashadh-Kathal/jackfruit
 20. Dhanistha-Shami
 21. Shatbhisha-Kadamha
 22. Uttara Bhadrapada-Neem
 23. Purva Bhadrapada-Mango
 24. Revati-Mahua